สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

  สีประจำโรงเรียน 
น้ำเงิน-แสด