สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

  สีประจำโรงเรียน 
น้ำเงิน-แสด

https://drive.google.com/file/d/1MKkb9ky5UZXU7iThH_nt78sxX1InQQHU/view?fbclid=IwAR2YpzjK3YHVqfinGrN5g6ps_keP1njE6uRAKrluf0PAGVwOlv6IZnWaLSU