แผนที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
ที่อยู่ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
55   ม.1  ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
80130
โทร.075308041
โทรสาร 075 308042
Facebook: มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์