คณะผู้บริหาร

นายศรีวิชัย คงจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา