ภาพกิจกรรม
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2565,17:30   อ่าน 73 ครั้ง