ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พนักงานโรงเรียนธนาคารรุ่นใหม่ ใส่ใจบริการ มุ่งสร้างนักออมรุ่นเยาว์สู่วัยรุ่นอายุน้อยร้อยล้าน”