ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : หนังสั้น เรื่อง "ยังไม่สาย"
ชื่อนักเรียน : นายพชรพล เครือหวังและคณะ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,19:02   อ่าน 162 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสั้น เรื่อง "ไม่เอาไหน"
ชื่อนักเรียน : นางสาวอภิยดา อภัยภักดีและคณะ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,19:00   อ่าน 192 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิดีทัศน์ส่งเสริมคุณธรรมเรื่อง"บุหรี่เป็นสิ่งไม่ดี"
ชื่อนักเรียน : นายอาทิตย์ จันทรนนท์และสมาชิก
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,10:27   อ่าน 339 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสืนเรื่อง "ทางเลือก"
ชื่อนักเรียน : นางสาวกาญจนา อินทเรืองและสมาชิก
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,21:23   อ่าน 349 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมของสภานักเรียน
ชื่อนักเรียน : คณะกรรมการสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2563,19:45   อ่าน 394 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์-รวมแปรอักษรเลข๙และลงนามถวายความอาลัย
ชื่อนักเรียน : นายทนงศักดิ์ พรหมหนู,นายศรัญญู ทิพย์อักษร
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2563,19:56   อ่าน 726 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คุรุมิฑิตาจิตแด่คุณครูทีวพร ทองหีต
ชื่อนักเรียน : นายทนงศักดิ์ พรหมหนู
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2563,19:34   อ่าน 778 ครั้ง