ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีนครศรีธรรมราช-2564
ชื่ออาจารย์ : นายปองพล สุระกำแหง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2565,15:33  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมClassroom meeting M4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [Online]
ชื่ออาจารย์ : นางปริญญา สุขะวิศิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,22:25  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564 [Online]
ชื่ออาจารย์ : นางปริญญา สุขะวิศิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,22:19  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประกวด รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWoRDS
ชื่ออาจารย์ : นายปองพล สุระกำแหง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2564,21:26  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Leaning สิ่งประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นางปริญญา สุขะวิศิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,12:01  อ่าน 360 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซด์ครูโสภา เส้งสุย
ชื่ออาจารย์ : นางโสภา เส้งสุย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2563,12:01  อ่าน 375 ครั้ง
รายละเอียด..