ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Leaning สิ่งประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นางปริญญา สุขะวิศิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,12:01  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซด์ครูโสภา เส้งสุย
ชื่ออาจารย์ : นางโสภา เส้งสุย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2563,12:01  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซด์ครูปริญญา สุขะวิศิษฐ์
ชื่ออาจารย์ : นางปริญญา สุขะวิศิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2563,11:55  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..